Fibromiyalji: kronik ağrı daha iyi anlaşıldı

Beyni, kasları ve periferik sinirleri içeren karmaşık bir patoloji olan fibromiyalji, Fransa’da 680.000 kişiyi etkilerken, kadınlarda görülme sıklığı dört kat daha fazladır. © Inserm / P. Delapierre Kolektif bilimsel uzmanlık, fibromiyaljinin patolojik mekanizmalarına yeni bir ışık tutuyor. Nedeni bilinmeyen bu kronik ağrıların lokalizasyonu artık beynin belirli bölgelerini ve kasları hedef alıyor. Etki ile birlikte stres ve genetik bir…

Fibromialgia: il dolore cronico meglio compreso

Patologia complessa che coinvolge cervello, muscoli e nervi periferici, la fibromialgia colpisce 680.000 persone in Francia, con un’incidenza quattro volte maggiore nelle donne. © Inserm / P. Delapierre L’esperienza scientifica collettiva getta nuova luce sui meccanismi patologici della fibromialgia. Di origine sconosciuta, la localizzazione di questi dolori cronici ora colpisce alcune regioni del cervello così come i…

Fibromialgia: dor crônica melhor compreendida

Patologia complexa que envolve cérebro, músculos e nervos periféricos, a fibromialgia afeta 680 mil pessoas na França, com incidência quatro vezes maior em mulheres. © Inserm / P. Delapierre A experiência científica coletiva lança uma nova luz sobre os mecanismos patológicos da fibromialgia. De origem desconhecida, a localização dessas dores crônicas agora atinge certas regiões do cérebro,…

Fibromyalgie: chronische Schmerzen besser verstanden

Fibromyalgie ist eine komplexe Pathologie, an der Gehirn, Muskeln und periphere Nerven beteiligt sind. In Frankreich sind 680.000 Menschen betroffen, wobei die Inzidenz bei Frauen viermal höher ist. © Inserm / P. Delapierre Kollektives wissenschaftliches Fachwissen wirft ein neues Licht auf die pathologischen Mechanismen der Fibromyalgie. Die Lokalisation dieser chronischen Schmerzen unbekannter Herkunft zielt nun auf bestimmte…

Fibromyalgie: la douleur chronique mieux comprise

Pathologie complexe impliquant le cerveau, les muscles et les nerfs périphériques, la fibromyalgie touche 680 000 personnes en France, avec une incidence quatre fois plus élevée chez les femmes. © Inserm / P. Delapierre L’expertise scientifique collective apporte un éclairage nouveau sur les mécanismes pathologiques de la fibromyalgie. D’origine inconnue, la localisation de ces douleurs chroniques cible…

Fibromialgia: mejor comprensión del dolor crónico

La fibromialgia, una patología compleja que afecta al cerebro, los músculos y los nervios periféricos, afecta a 680.000 personas en Francia, con una incidencia cuatro veces mayor en las mujeres. © Inserm / P. Delapierre La experiencia científica colectiva arroja nueva luz sobre los mecanismos patológicos de la fibromialgia. De origen desconocido, la localización de estos dolores…

Fibromyalgia: chronic pain better understood

A complex pathology involving the brain, muscles and peripheral nerves, fibromyalgia affects 680,000 people in France, with an incidence four times higher in women. © Inserm / P. Delapierre Collective scientific expertise sheds new light on the pathological mechanisms of fibromyalgia. Of unknown origin, the localization of these chronic pains now targets certain regions of the brain as…

Geçersizlik | Fibromiyalji Yeni Bir Uzun Vadeli Sakatlık Olarak Kabul Edildi

Engellilik fibromiyaljisi, yeni uzun vadeli sakatlık, uzun vadeli sakatlık, sakatlık sigortası ve yardımları, daha iyi sonuçlar olarak görülüyor. Yeni uzun vadeli sakatlık Osteoartritten sonra, fibromiyalji en sık görülen ikinci   romatizmal hastalıktır  . Ancak semptomları dalgalandığı için önceki fibromiyaljiyi seçmek zordur. Özellikle kadınları ve erkekleri etkiler. Vücut ağrısı, sertlik ve yorgunluk ile karakterizedir. İçin   Fibromiyalji  ,    ağrı tanısı Daniel Clauw, Michigan Üniversitesi anesteziyoloji…

Invalidità | La fibromialgia è considerata una nuova disabilità a lungo termine

La fibromialgia della disabilità è vista come una nuova disabilità a lungo termine, disabilità a lungo termine, assicurazione e benefici per l’invalidità, risultati migliori. Nuova disabilità a lungo termine Dopo l’osteoartrosi, la fibromialgia è la seconda malattia reumatica più comune    . Tuttavia, è difficile scegliere la fibromialgia precedente perché i suoi sintomi sono fluttuanti. Colpisce in particolare donne e…

Invalidez | Fibromialgia é considerada uma nova deficiência de longo prazo

A fibromialgia por invalidez é vista como uma nova invalidez de longo prazo, invalidez de longo prazo, seguro de invalidez e benefícios, melhores resultados. Nova deficiência de longo prazo Depois da osteoartrite, a fibromialgia é a segunda doença reumática mais comum    . No entanto, é difícil escolher a fibromialgia anterior porque seus sintomas são flutuantes. Afeta particularmente mulheres e…